STRUKOVNA UDRUGA KRIMINALISTA

Sjedište: Avenija Gojka Šuška 1, 10040 Zagreb
E-mail:strukovnaudrugakriminalista@krim.hr
IBAN: HR5423600001101791164

Osnivanje podružnice u Koprivnici


Objavljeno: 10.03.2008.

Dana 14.03.2008. godine sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama PU Koprivničko-križevačke, Koprivnica, Trg Eugena Kumičića 18, održana je Osnivačka skupština podružnice Strukovne udruge kriminalista za područje Koprivničko-križevačke županije.

 Na skupštini su prisustvovali članovi i budući članovi Strukovne udruge kriminalista sa prebivalištem u Koprivničko-križevačkoj županiji, povjerenica udruge za Koprivničko-križevačku županiju dipl.krim. Kristina Stručić-Deković, uzvanici iz PU Koprivničko-križevačke, te prof.dr.sc. Duško Modly, dipl.krim željko žemlja, i dipl.krim. Tomislav Kencek kao predstavnici Strukovne udruge kriminalista Hrvatske.

Povjerenica Strukovne udruge kriminalista za Koprivnicu je pozdravila prisutne uzvanike i predala uvodnu riječ načelniku PU Koprivničko-križevačke, gosp. Vurnek Dragutinu. Gosp. Vurnek je informirao prisutne o ustroju, popunjenosti radnih mjesta i pohvalnom stanju sigurnosti PU Koprivničko-križevačke. Potom se ispred Strukovne udruge kriminalista prisutnima obratio gosp. žemlja pozdravivši sve prisutne i održavši uvodnu riječ u kojoj je naglasio kako je ova Uprava među prvima prepoznala značaj Udruge i kako je načelnik PU Koprivničko-križevačke bio i prvi povjerenik Udruge i inicijator da se ista osnuje u ovoj Upravi.

Nakon toga je prof.dr.sc. Duško Modly održao predavanje na temu "što očekuje policiju sutra?", te se je u istom osvrnuo na važnost edukacije i specijalizacije, na problem predrasuda, na objektivnu i subjektivnu sigurnost, na internacionalizaciju i globalizaciju kriminaliteta, na nužnost suradnje i stvaranja novih oblika suradnje među policijom, na važnost profesionalnog iskustva i kreativnosti, kao i na važnost moralnosti, emocionalne inteligencije, spretnosti u komuniciranju te upornosti u radu.

Poslije uvodnog dijela skupštine, uslijedio je radni dio skupštine, koji je vodilo radno predsjedništvo u sastavu: krim. Tatjana Kiseljak, dipl.krim. Danijela Fuček i dipl.krim. Damir Jančijev. Izabrani su članovi radnih tijela Podružnice, te je usvojen plan rada Podružnice za 2008. godinu. Za predsjednicu Podružnice izabrana je dosadašnja povjerenica za ovu PU, gđa. Kristina Stručić-Deković, a u Upravni odbor izabrani su: krim. Tatjana Kiseljak, dipl.krim. Danijela Fuček i dipl.krim. Damir Jančijev.

Kao osnovne smjernice i ciljevi Podružnice u 2008. godini istaknuti su: informiranje potencijalnih članova o Udruzi i njihovo animiranje u pogledu učlanjivanja u Udrugu, formiranje i ažuriranje registra članova Podružnice, stvaranje osnova za učinkoviti rad Podružnice, održavanje stručnih seminara i savjetovanja, kao i suradnja sa drugim podružnicama Udruge te ostalim organizacijama i udrugama.

Skupština je zatvorena završnom riječi predsjednice Udruge, u kojoj se među ostalim i osvrnula na pitanje vrednovanja kriminalističke struke, te naglasila da je osnovna i trajna aktivnost Udruge zaštita ugleda i dostojanstva članova i Udruge u cijelosti, odnosno kriminalistike kao struke. U raspravu se uključio i gosp. žemlja koji se osvrnuo na problem prevođenja zvanja kriminalist i diplomirani kriminalist po Bolonjskom procesu. Po završetku rasprave, predsjednica Podružnice se zahvalila svima na doprinosu u osnivanju Podružnice.