STRUKOVNA UDRUGA KRIMINALISTA

Sjedište: Avenija Gojka Šuška 1, 10040 Zagreb
E-mail:strukovnaudrugakriminalista@krim.hr
IBAN: HR5423600001101791164

Odluka o organizaciji i radu podružnica


Objavljeno: 23.11.2007.

Na temelju članka 3. stavka 2. i 4. Statuta strukovne udruge kriminalista (u daljnjem tekstu: Udruga) na  redovnoj sjednici održanoj dana 08. 06. 2007. god. Skupština Udruge donosi:  

 


ODLUKU O ORGANIZACIJI  I  RADU PODRUžNICA

članak 1.

Odlukom o radu podružnica (u daljnjem tekstu: Odlukom) propisuju se način organizacije Podružnice, nadležnosti Podružnice, odnosno prava i obveze Skupštine Podružnice, Predsjednika i Upravnog odbora Podružnice. I.

ORGANIZACIJA PODRUžNICE

članak 2.

Prijedlog za formiranje Podružnice mogu podnijeti najmanje 20 redovnih članova Udruge, koji imaju prebivališta na teritorijalnom području županije u kojoj se formira Podružnica. Opširnije