STRUKOVNA UDRUGA KRIMINALISTA

Sjedište: Avenija Gojka Šuška 1, 10040 Zagreb
E-mail:strukovnaudrugakriminalista@krim.hr
IBAN: HR5423600001101791164

Zapisnik s održane osnivačke Skupštine Podružnice Strukovne udruge kriminalista


Objavljeno: 24.05.2007.

Dana 20. travnja 2007. godine u prostorijama "Kazališta 21", u Sisku, Oktavijana Augusta kbr. 5, održana je Osnivačka skupština Podružnice Strukovne udruge kriminalista za županiju sisačko-moslavačku.
Skupština je započela s radom u 13,00 sati uz nazočnost 26 članova Osnivačke skupštine.

 

Osnivačkoj skupštini bili su nazočni predsjednik Udruge prof. dr. sc. Duško Modly, dopredsjednik Udruge Darko Majstorović, predsjednik nadzornog odbora Udruge mr. sc. Davor Solomun i tajnik Udruge Bono Rajić.
Gospodin Darko Majstorović otvorio je Skupštinu pozdravivši sve nazočne, te najavio stručna predavanja, koja su održali predavači sa Visoke policijske škole u Zagrebu, a ujedno i članovi Udruge.
Predsjednik Udruge prof. dr. sc. Duško Modly održao je predavanje na temu "Ĺ to policiju očekuje sutra", nakon čega je mr. sc. Davor Solomun održao predavanje na temu "Kriminalisti u sigurnosnom sustavu sutra".

Nakon stanke od 15 minuta nastavljen je radni dio Osnivačke skupštine. Potom je dopredsjednik Udruge Darko Majstorović pročitao prijedlog članova radnih tijela na Osnivačkoj skupštini Podružnice za županiju sisačko-moslavačku, koji je sastavio Upravni odbor Udruge: predsjednika i članove radnog predsjedništva, članove verifikacijske komisije, ovjerovitelje i zapisničara, koji su provedenim glasovanjem jednoglasno prihvaćeni od strane članova Osnivačke skupštine, kako slijedi:

 • Radno predsjedništvo

  1. Elvis Gudec - predsjednik radnog predsjedništva,
  2. Milan Glavinić - član radnog predsjedništva,
  3. Jure Klišanin - član radnog predsjedništva,

 • Verifikacijska komisija

  1. Igor Oriović - član verifikacijske komisije,
  2. Boris Anušić - član verifikacijske komisije,

 • Ovjerovitelji

  1. Marina Kovačić - ovjerovitelj,
  2. Mato Vukoje - ovjerovitelj,

 • Zapisničar

  1. Davor Javorski.

  Predsjednik Radnog predsjedništva Elvis Gudec pozdravio je sve nazočne i predložio sljedeći dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen:

  1. Izbor predsjednika, dopredsjednika i članova tijela podružnice,
  2. Plan rada Podružnice,
  3. Razno.

  AD 1.

  Dopredsjednik Udruge Darko Majstorović iznio je prijedlog:
   predsjednik podružnice, gospodin Elvis Gudec, dosadašnji povjerenik Udruge za županiju sisačko-moslavačku.

  Potom je predsjednik Radnog predsjedništva Elvis Gudec iznio slijedeći prijedlog za tijela Podružnice:

 • dopredsjednik Podružnice, gospodin Milan Glavinić,
 • predsjednik Upravnog odbora, gospodin Jure Klišanin,
 • dopredsjednik Upravnog odbora, gospodin Marijan Brnad,
 • treći je član Upravnog odbora po svojoj funkciji novoizabrani predsjednik Podružnice, gospodin Elvis Gudec.

  Svi predloženi članovi su jednoglasno prihvaćeni, te je novoizabrani predsjednik Podružnice gospodin Elvis Gudec nakon primljenih čestitki na izboru preuzeo daljnje vođenje osnivačke Skupštine Podružnice za županiju sisačko-moslavačku. Tajnika Podružnice imenovat će Upravni odbor na svojoj prvoj sjednici koju će sazvati novoimenovani predsjednik Upravnog odbora Podružnice gospodin Jure Klišanin.

  AD 2.

  Predsjednik Podružnice Strukovne udruge kriminalista za županiju sisačko-moslavačku gospodin Elvis Gudec iznio je Plan rada Podružnice tijekom njegovog četverogodišnjeg predsjedničkog mandata, u kojem je posebice dao naglasak na promicanju temeljnih ciljeva Udruge i očuvanju digniteta kriminalistike kao struke, bolje međusobno profesionalno povezivanje kriminalista na području županije sisačko-moslavačke, pri čemu svakako neće biti zanemareni ni kriminalisti koji nisu zaposleni u policiji, kao ni umirovljeni kriminalisti, koji posjeduju veliko znanje i iskustvo, a s kojima već postoje vrlo dobri kontakti.

  AD 3.

  Pod točkom razno pojedini članovi Udruge istakli su potrebu održavanja stručnih skupova i predavanja poput predavanja profesora Duška Modlyja i magistra Davora Solomuna.
  Predsjednik Udruge prof. dr. sc. Duško Modly obećao je da će središnjica i ubuduće ovakvim skupovima podupirati rad Podružnice, te zaželio svim članovima novoosnovane Podružnice uspjeh u radu i promicanju struke kriminalista. Novoj Podružnici predsjednik Udruge predao je zastavu Udruge.
  Osnivačka skupština završila je s radom u 14,30 sati.