STRUKOVNA UDRUGA KRIMINALISTA

Sjedište: Avenija Gojka Šuška 1, 10040 Zagreb
E-mail:strukovnaudrugakriminalista@krim.hr
IBAN: HR5423600001101791164

Sjednica Upravnog odbora - 12.4.2007.


Objavljeno: 27.04.2007.

Sa sjednice Upravnog odbora Strukovne udruge kriminalista, održane dana 12. travnja 2007. godine s početkom u 13,00 sati u sjedištu Udruge, Zagreb, Avenija Gojka Ĺ uška broj 1.

Sastanku su bili nazočni:


1. Duško Modly - predsjednik SUK-a
2. Darko Majstorović - dopredsjednik SUK-a
3. željko žemlja - predsjednik Upravnog odbora
4. Smiljana Jurković - članica Upravnog odbora
5. Višnja Orlović - članica Upravnog odbora
6. Davor Posilović - glasnogovornik
7. Bono Rajić - tajnik

Sastanku se nisu odazvali pozvani članovi Upravnog odbora Danijel žugel, Ana-Marija Horjan i Nikolina Dukić. Nakon što je utvrđen potreban kvorum za pravovaljano donošenje odluka, predsjednik Upravnog odbora g. Željko Žemlja predložio je slijedeći

DNEVNI RED

1. utvrđivanje Dnevnog reda;
2. verifikacija zapisnika s prethodne sjednice Upravnog odbora;
3. analiza zadaća sa prošle i ranijih sjednica Upravnog odbora
4. nastavak istraživačkog projekta
5. prihvaćanje Odluke o pečatu Udruge
6. izrada kriminalističkog rječnika
7. razno

Zaključci sjednice:
- verificiran je zapisnik s prošle sjednice UO
- ponovno je konstatirano da kvalitetnih prijedloga za trajno rješenje WEB stranice Udruge nema u smislu da može cjelovito funkcionirati te će se i dalje raditi na prikupljanju prijedloga s tim da su pristigli prijedlozi uzeti u obzir. Glasnogovornik g. Posilović zadužuje se za iznalaženje rješenja za izradu stranice i na engleskom jeziku kako bi se o radu Udruge mogle informirati i osobe izvan hrvatskog govornog područja.
- članu UO Danijelu žugelu upućeno je pismo zahvale za donaciju uredskog namještaja.
- Odluka o pečatu Udruge dostavljena je članovima UO u pisanom obliku; zastave Udruge su izrađene.
- dokumenti Udruge na web stranici ne moraju biti u PDF formatu.
- Za nositelje novih projekata Udruge predloženi su i prihvaćeni sljedeći kandidati:
1. Subjektivni osjećaj sigurnost građana: Davor Solomun,
2. Psihološka pomoć policijskim službenicima: gđica Kratohvil,
3. Nasilje na športskim stadionima: Ivica Porubić.

S predloženim kandidatima kontakt će ostvariti dopredsjednik g. Majstorović te utvrditi da li predloženi kandidati prihvaćaju svoju ulogu u provođenju projekta.
- tajnik Udruge izvijestio je da je s povjerenikom za županiju sisačko-moslavačku dogovorio tehničke detalje oko osnivanja podružnice;
- načelno je dogovoreno je da će se godišnja skupština održati 08. lipnja 2007., no to će se još definirati u narednom razdoblju.
- predsjednik Udruge g. Modly predložio je da se ostvari kontakt s Odvjetničkom komorom i ponudi uslužna djelatnost SUK u smislu kriminalističkog vještačenja. U tom smislu g. Modly ostvarit će potrebne kontakte.
- predsjednik Modly predložio je izdavanje Kriminalističkog rječnika u kojem bi mu pomogao mr. Ĺ uperina. To bi bio još jedan od projekata Udruge u narednom razdoblju.
- Nastavlja se provođenje projekta „Èimbenici koji otežavaju ili onemogućavaju zakonito postupanje policije“ u suradnji s OESS-om njegovim proširenjem na druge županije. S povjerenicima i predsjednicima podružnica održat će se poseban instruktivni sastanak na dan održavanja Godišnje Skupštine.
- Prijedlog Modlya edukacija državnih odvjetnika u indicijalnim dokazima
- Dražen Fočić, i Krut Dreter iz OESS-a te Huljina Kristijan izglasani su za počasne članove Udruge.