STRUKOVNA UDRUGA KRIMINALISTA

Sjedište: Avenija Gojka Šuška 1, 10040 Zagreb
E-mail:strukovnaudrugakriminalista@krim.hr
IBAN: HR5423600001101791164

Održavanje radnog sastanka


Objavljeno: 12.03.2007.

Dana 10. ožujka 2007. godine u Zagrebu na inicijativu naše Strukovne udruge kriminalista održan je radni sastanak s članom Udruge kriminalista iz Njemačke gosp. Friedrichom Christianom Haasom.

Sastanku su ispred Strukovne udruge kriminalista nazočili predsjednik prof. dr. sc Duško Modly, potpredsjednik gosp. Darko Majstorović i glasnogovornik gosp. Davor Posilović.U uvodnom dijelu sastanka gosta iz Njemačke upoznali smo s općenitim podacima o našoj udruzi, ciljevima i načinima njihova ostvarivanja. Nakon uvodnog dijela gosp. Haas detaljno je upoznat s projektom koji trenutno provodimo o okolnosti koje otežavaju ili onemogućavaju učinkovito, zakonito i moralno funkcioniranje policije. Također gosta smo upoznali i s projektima koje ova Udruga kani provoditi u najskorijoj budućnosti:

1. Subjektivan osjećaj sigurnosti građana (uz napomenu da u provedbi istog želimo koristiti iskustva upravo iz Njemačke (pokrajina Rheinland-Pfalz)
2. Nasilje na športskim stadionima
3. Program psihološke pomoći policijskim službenicima

Nakon toga gosp. Haas upoznao nas je s iskustvima Njemačke Udruge kriminalista i svojim osobnim iskustvima koja je stekao radeći kao savjetnik za pitanja kriminalističke policije te politički savjetnik zapovjednika u misijama NATO-a u tranzicijskim zemljema jugoistočne Europe (Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo, Makedonija). Tom prilikom gost se posebno osvrnuo na svoja i iskustva predsjednika njemačke Udruge kriminalista gosp. Jansena iz njihova rada u Bugarskoj vezano za pitanja transformacije kriminalističke policije u toj zemlji na kojem primjeru se najbolje pokazalo da ne treba pod svaku cijenu mijenjati način rada koji se pokazao učinkovit samo zato što to netko nalaže i savjetuje iz EU jer neki novi načini rada savjetnika iz stranih zemalja neće uvijek biti učinkoviti imajući u vidu tradiciju i običaje konkretnog okružja u kojima se kane provesti.

Razmjenom iskustava tijekom sastanka obostrano je zaključeno da su ciljevi I interesi Udruge kriminalista Njemačke prilično bliski intersima i ciljevima naše Strukovne udruge s osnovnom razlikom da njemačka Udruga poglavito promiče I preferira interese pripadnika kriminalističke policije što kod nas nije slučaj jer apostrofirajući našeg uvaženog predsjednika Udruge prof. dr. sc Modlya: Kriminalist je i pozornik i ophodnik.

S naše strane prema gosp. Haasu artikulirana je želja za otvorenom suradnjom I razmjenom iskustava te približavanjem srodnim strukovnim udrugama kako s ovom Njemačkom tako i sa zemljama okružja u kojem smislu smo upoznali gosta o dosada ostvarenoj suradnji s Udruženjem diplomiranih kriminalista iz BiH.

U tom smislu gosp. Haas izvijestio nas je da će se tijekom mjeseca svibnja u Riminiju (Italija) održati kongres europskih Udruga kriminalista najavivši mogućnost da naša Udruga od strane njemačke Udruge bude pozvana kao gost-promatrač na tom skupu kao početni korak ka kasnijem mogućem punopravnom članstvu u toj asocijaciji.

Na kraju sastanka dogovoreno je da će se I nadalje ostvarivati kontakti putem elektronske pošte I na druge načine te da će se u najskorije vrijeme (ako ne prije onda u Riminju u mjesecu svibnju), održati novi sastanak na kojem će svakako nazočiti I predsjednik Udruge kriminalista iz Njemačke.

Održavanju sastanka nazočila je i novinarka Večernjeg lista te će održavanje istog biti medijski popraćeno u tom dnevnom listu.