STRUKOVNA UDRUGA KRIMINALISTA

Sjedište: Avenija Gojka Šuška 1, 10040 Zagreb
E-mail:strukovnaudrugakriminalista@krim.hr
IBAN: HR5423600001101791164

Povjerenici Udruge i Predsjednici podružnice


Objavljeno: 19.01.2007.

Podružnica za grad Zagreb i zagrebačku županiju,

g. Velimir Tišma

Podružnica za županiju istarsku,

g. Elvis Benčić

Pu brodsko-posavska,

g. Stjepanović Luka

Pu sisačko-moslavčka,

g. Elvis Gudec

Pu osječko-baranjska,

g. Franjić Miroslav

Pu primorsko-goranska,

gđa. Sonja Klarić

Pu varaždinska,

g. Dejan Pintarić

Pu međimurska,

g. Vlado Obrstar

Pu dubrovačko-ner.,

g. Ðuro Ðurković

Pu koprivničko-križ.,

g. Dragutin Vurnek

Pu vukovarsko-srij.,

g. Krešimir Vidović

Pu zadarska,

g. Zvonko Ivančević

Pu šibensko-kninska,

g. Jadran Ĺ kugor

Pu splitsko-dalmat.,

g. Marko Muše

Pu karlovačka,

g. Dražen Buturajac

Pu ličko-senjska,

g. Draženko Fajdetić

Pu požeško-slav.,

g. Darko Dukmanić

MUP- sjedište,

g. Damir Bolta

Carinska uprava,

gđa.Inga Maleš