STRUKOVNA UDRUGA KRIMINALISTA

Sjedište: Avenija Gojka Šuška 1, 10040 Zagreb
E-mail:strukovnaudrugakriminalista@krim.hr
IBAN: HR5423600001101791164

Govor profesora Modlya sa osnivačke skupštine


Objavljeno: 29.11.2006.

Zvanje(struka) kriminalist je danas institucionalizirano zanimanje (profesija) koje traži posebno teorijsko obrazovanje i praktičnu obučenost kriminalista. Rad kriminalista danas, sve je više primjena postulata znanosti, a sve manje vještina. Vrijeme je scientizacije postupaka i dokaza. Zbog navedenog, katalog radnih i moralnih kvaliteta suvremenog kriminaliste mora biti vrlo velik i visok.

 

Prema općeprihvaćenim standardima u osnovi te kvalitete su:

1. psihofizičke prirode,
2. karakterne prirode (karakterna svojstva) i deontološke prirode
3. znanja i vještine.

Budući da se kriminalisti bave posebnim spoznajnim procesima unutar kriminalističkih procedura na njihovoj strani traže se:
1. visoke radne i moralne kvalitete,
2. zadovoljavajuća racionalna, emocionalna i duhovna inteligencija,
3. primjena pravila logike, iskustva i mašte,
4. visoka komunikacijska razina,
5. stalna borba protiv stereotipa i predrasuda,
6. gajenje „kulta“ sitnica,
7. djelotvorna primjena zakona
8. izbjegavanje profesionalnih deformacija,
9. duhovna i tjelesna okretnost,
10. sinergističko preventivno-represivno djelovanje,
11. visoki profesionalni standardi, primjena deontoloških pravila kriminalističke struke, kao posebnog sustava etičkih obrazaca postupanja,
12. poznavanje jezika kriminalističke struke, kao posebnog pojmovnog i jezičnog aparata (leksika struke)
13. općeprihvaćeni međunarodni standardi postupanja, itd.

Da bi kriminalisti mogli udovoljiti obvezama svoje struke traže se dobri, moralni, prihvatljivi i pravedni zakoni. Zakoni ne smiju biti previše sterilni i apstraktni, jer onda nisu primjenjivi i moraju biti pravno-tehnički oblikovani na visokoj razini.

Vodeći moto kriminalista treba biti: „S istinom i pravdom se ne šali!“ Jer kako je rekao uzoriti kardinal msgr. dr. Franjo Kuharić 1993. godine u Policijskoj akademiji MUP-a RH u Zagrebu tijekom mise prilikom otvaranja crkvice sv. Mihaela: „Svi ljudi su pred Bogom jednaki, a trebali bi biti i pred zakonom, jer nepravda viče do Boga“.