STRUKOVNA UDRUGA KRIMINALISTA

Sjedište: Avenija Gojka Šuška 1, 10040 Zagreb
E-mail:strukovnaudrugakriminalista@krim.hr
IBAN: HR5423600001101791164

Istraživački projekt


Objavljeno: 07.02.2006.

 "ČIMBENICI KOJE OTEŽAVAJU ILI ONEMOGUĆAVAJU 
 UČINKOVITO I ZAKONITO POSTUPANJE POLICIJE"

Istraživanje bi se provodilo po etapama. U I etapi provelo bi se anonimno anketiranje djelatnika PU Zagreb. Broj uzorka trebao bi biti barem 200 djelatnika svih radnih i stručnih profila.


            Kao što je vidljivo iz okvirnog sadržaja anketnih pitanja cilj istraživanja bio bi dobivanje uvida u okolnosti objektivno- subjektivne prirode koje otežavaju ili onemogućavaju učinkovitu i zakonitu djelatnost policije. Pod okolnostima podrazumijeva se skup uvjeta. Dobiveni podaci trebali bi poslužiti kao temelje za izmjene i dopune zakonskih i podzakonskih akata, unapređenje suradnje među državnim tijelima i drugim ustanovama i policijom, poboljšanje ustrojstva policije i unapređenje metodologije rada.

Glavni istraživač: dr. sc.Renato Matić

Metodolog: mr. sc Joško Vukosav

Istraživači:  prof. dr. sc Duško Modly
                     Darko Majstorović dipl. krim
                     Željko Žemlja dipl. krim
                     doc. dr. sc. Irena Cajner Mraović
                     Dražen Fočić - ispred OESS-a
                     mr. Josip Pavliček

                  
            Istraživanje će se temeljiti na aktualnim znanstvenim spoznajama u nas i u svijetu u svezi sa sadržajem istraživačkog projekta.

            Anketari po prirodi stvari mogu biti samo iskusni kompetentni (kvalifikacija + iskustvo) policijski djelatnici, koji bi trebali proći kratku instruktažu, pretežito zato da se u tijeku anketiranja smanji na minimum sugestivni utjecaj na ispitanike.