STRUKOVNA UDRUGA KRIMINALISTA

Sjedište: Avenija Gojka Šuška 1, 10040 Zagreb
E-mail:strukovnaudrugakriminalista@krim.hr
IBAN: HR5423600001101791164

In Memoriam prof.dr.sc. Duško Modly (1933.-2019.)


Objavljeno: 11.02.2019.
                                                                         „Kriminalisti, pozvani ste tragajući za
                                                                           Redom i Istinom pronaći Mir“

RIP Duško ModlyStrukovna udruga kriminalista Hrvatske izražava duboku sućut zbog smrti prof. dr. sc Duška Modlya, sveučilišnog profesora u miru, barda hrvatske kriminalistike i ovog dijela Europe i predsjednika Strukovne udruge kriminalista Hrvatske.
 
Prof.dr.sc. Duško Modly rođen je u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu završio je u Zagrebu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1957., na kojem je i magistrirao, a doktorirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1978. U znanstveno-nastavna zvanja biran je na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Nakon 17 godina “na terenu“ počeo je predavati na fakultetima. U Ministarstvu unutarnjih poslova radio je od 1959.-1990. godine, a u mirovini je od 1997. godine.
Predavao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Rijeci, na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu i Prištini, na Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu, na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu (gdje je bio pročelnik Katedre za kriminalistiku i prodekan za nastavu), na Fakultetu za kineziologiju u Zagrebu. Jedan je od osnivača i predsjednik Strukovne udruge kriminalista Hrvatske od 2004. godine do danas, prvoosnovane strukovne udruge takve vrste u Republici Hrvatskoj.
U tijeku svog nastavno-znanstvenog i stručnog rada objavio je u Hrvatskoj i inozemstvu brojne publikacije iz područja kriminalistike i kazneno-procesnog prava u obliku udžbenika, monografija, studija, leksikona, rječnika, članaka i drugih formi. Njegovi radovi sadržajno su namijenjeni teoretičarima i praktičarima kriminalističke i kaznenopravne provenijencije, ali i svima onima koji u svojem radu primjenjuju pravila kriminalističke znanosti.
Ovdje posebno valja istaknuti  prvi hrvatski „Rječnik kriminalistike“, na kojem je profesor. Duško Modly u koautorstvu s Marijanom Šuperinom i Nedžadom Korajlićem radio četiri godine. Rječnik je to, koji više nalikuje enciklopediji, sadrži 8500 opširno i detaljno objašnjenih pojmova i termina na 1100 stranica, a izdala ga je njegova Strukovnaudrugakriminalista,

Recenzirao je brojne radove autora u najširem znanstveno stručnom području u Hrvatskoj i izvan nje. Aktivno je sudjelovao na brojnim domaćim i međunarodnim stručnim skupovima, kongresima, simpozijima, konferencijama i radionicama, od kojih posebno valja izdvojiti  I. stručno savjetovanje kriminalista pod nazivom „Uloga i položaj kriminalističkog istražitelja u Zakonu o kaznenom postupku“. Ovu dvodnevnu svojevrsnu interaktivnu razmjenu iskustava u vezi novosti reformiranog kaznenog postupka temeljem Zakona o kaznenom postupku organizirala je 2012. godine na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu Strukovna udruga kriminalista, a uz policijske službenike, na prvom takvom savjetovanju ovakve vrste, sudjelovali su i eminentni predstavnici Državnog odvjetništva, Carine i Vrhovnog suda.
 
Prof. dr. sc. Duško Modly svojim radom pridonio je jačem integriranju teorijskih i praktičnih postulata kriminalističke znanosti u srodne znanosti. Argumentirano je dokazivao i dokazao da je kriminalistika samosvojna znanost sui generis, koja se temelji na postulatima vlastitih teorijskih i iskustvenih spoznaja i na spoznajama komplementarnih znanosti.
 
Profilirao je radni i moralni lik suvremenog kriminalista a utjecaj koji je prof. Modly imao na generacije kriminalista nemjerljiv je. Nema kriminalista koji ne poznaje Moldyja, a svi ga opisuju kao velikog mentora koji je ostavio neizbrisiv i golem trag na hrvatsku kriminalistiku.

Lik i djelo profesora Duška Modlya ostati će u trajnom sjećanju i zahvalnosti svih članova Strukovne udruge kriminalista. 
 

Fotogalerija