STRUKOVNA UDRUGA KRIMINALISTA

Sjedište: Avenija Gojka Šuška 1, 10040 Zagreb
E-mail:strukovnaudrugakriminalista@krim.hr
IBAN: HR5423600001101791164

Inicijativa za unapređenje policijske vještine samoobrane


Objavljeno: 01.04.2015.
S ciljem unaprjeđenja policijske vještine samoobrane obratili smo se glavnom ravnatelju policije s obrazloženim i konkretnim prijedlozima.

Njegovanje ove vještine u policiji može znatno utjecati na bolju tjelesnu i psihičku pripremljenost policijskih službenika za obavljanje policijskih poslova i primjenu policijskih ovlasti, učiniti policijske službenike sposobnijim i učinkovitijim kod uporabe sredstava prisile, te bitno utjecati na smanjenje broja prekoračenja ovlasti  zbog korištenja prekomjerne sile odnosno nestručne uporabe sredstava prisile, kao i smanjenje broja uporaba sredstava prisile uslijed većeg samopouzdanja policijskih službenika i shodno tome smanjene psihičke napetosti u stresnim situacijama policijske intervencije.

Poštovani gospodine Dominić, glavni ravnatelju policije,
 
obraćamo Vam se s prijedlogom unaprjeđenja policijske vještine samoobrane poznate pod nazivom „Jiu-jitsu“ koja se kod nas i u svijetu pokazala učinkovitom i primjerenom policijskim ovlastima uporabe sredstava prisile, bilo da se radi o savladavanju aktivnog ili pasivnog otpora. Nažalost, navedena vještina samoobrane je dugi niz godina, posebice od početka 1990-ih godina sve više zapostavljena.
 
Naime, za ovu borilačku vještinu podrijetlom iz Japana tipične su tehnike svladavanja protivnika korištenjem kombinacija najučinkovitijih tehnika iz juda, karatea i aikida, borilačkih vještina podrijetlom s „Dalekog istoka“:
 
- poluge i ključevi na zglobovima udova kod aktivnog i pasivnog pružanja otpora
  policijskom službeniku,
- narušavanja ravnoteže i obaranja protivnika na tlo u slučaju nasrtaja na policijskog
  službenika te zahvati držanja na tlu,
- udarci u osjetljive dijelove tijela u slučaju nasrtaja naoružane ili nenaoružane osobe,
- zahvati za privođenje osobe čiji je otpor svladan
- zahvati koji omogućavaju stavljanje sredstva za vezivanje radi sigurnog privođenja
  osobe koja pruža otpor ili bi mogla pobjeći.
 
Podrazumijeva se da uporaba policijske samoobrane u obavljanju policijskih poslova mora biti u skladu sa Zakonom o policiji, Zakonom o policijskim poslovima i ovlastima, Etičkim kodeksom policije i drugim pozitivno pravnim propisima Republike Hrvatske, na što se tijekom obuke stavlja poseban naglasak. Vještina policijske samoobrane promiče načelo da se slabija osoba korištenjem ravnoteže i tehnike može obraniti od snažnijeg napadača.

 
Smatramo da njegovanje ove vještine u policiji može znatno utjecati na bolju tjelesnu i psihičku pripremljenost policijskih službenika za obavljanje policijskih poslova i primjenu policijskih ovlasti, učiniti policijske službenike stručnijim i učinkovitijim kod primjene sredstava prisile, te bitno utjecati na smanjenje broja prekoračenja ovlasti kod uporabe sredstava prisile zbog korištenja prekomjerne sile odnosno nestručne uporabe sredstava prisile, kao i smanjenje broja uporaba sredstava prisile uslijed većeg samopouzdanja policijskih službenika i shodno tome smanjene psihičke napetosti u stresnim situacijama policijske intervencije.
 
Obavili smo konzultacije s nekolicinom aktivnih i umirovljenih policijskih službenika, kvalificiranih instruktora policijske samoobrane koji su se istaknuli u sudjelovanju na seminarima i natjecanjima u policijskoj samoobrani, stekli znanja i diplome majstora vještine, te koji su uz Vašu i našu potporu, spremni angažirati se na promicanju samoobrane u policiji, pored već postojećih kadrova MUP-a zaduženih za stručno usavršavanje policijskih službenika.
 
U ranijim razdobljima, kada je policijska samoobrana bila vrlo raširen i omiljen oblik sportske aktivnosti u policiji  a njeni počeci u policiji sežu 40-ak godina unazad, najbolji pojedinci selektirani su u ekipu koja je odlazila na natjecanja izvan Hrvatske i koja je na natjecanjima predstavljala hrvatsku policiju. Takva natjecanja i dalje se održavaju, ali bez našeg sudjelovanja, upravo zbog marginalizacije ovog tipa vještine samoobrane u hrvatskoj policiji.
 
2014. godine pri Olimpijskom odboru u RH osnovan je Hrvatski amaterski ju-jitsu savez (HAJJS) koji je član Europskog  ju-jitsu saveza (Ju-jitsu European Union - JJEU) i Međunarodne ju-jitsu federacije (Ju-jitsu International Federation – JJIF). Među inicijatorima osnivanja i vodećim dužnosnicima HAJJS su i umirovljeni djelatnici MUP-a, a jedan od segmenata aktivnosti Saveza je promicanje samoobrane za policiju, vojsku i zaštitarske tvrtke, što je ujedno i natjecateljska disciplina na međunarodnim natjecanjima, gdje već duže vrijeme nemamo svoje predstavnike.
 
Nastavno na navedeno, dobro je što još uvijek postoje individualni kontakti s istaknutim pojedincima i nositeljima tih aktivnosti u nekim zemljama, prvenstveno susjednoj Republici Sloveniji, koji su nam spremni pomoći da se ponovno afirmiramo na međunarodnoj razini.
 
S tim u vezi, predlažemo da se u prvoj fazi oformi Sekcija policijske samoobrane na Policijskoj akademiji ili alternativno u sportskoj dvorani Ravnateljstva policije. Kasnije, kada se steknu uvjeti, prvenstveno potreban broj zainteresiranih za ozbiljan rad i vježbanje, bilo bi potrebno osnovati Klub policijske samoobrane, nadamo se unutar „Sportskog društva“ na Policijskoj akademiji, unutar kojega bi se mogle njegovati i druge sportske discipline koje su kompatibilne obavljanju policijskog posla. Taj bi primjer kasnije trebale slijediti i policijske uprave, kako bi se vještine policijske samoobrane stečene tijekom policijskog obrazovanja mogle nastaviti usavršavati tijekom čitavog radnog vijeka.
 
            I na kraju, a ne manje važno, smatramo da bi, pored vještine gađanja, policijska samoobrana trebala biti samostalni modul u procesu cjeloživotnog obrazovanja policijskih službenika.
 
Molimo za vaše mišljenje, suglasnost i podršku u ostvarivanju ove inicijative.

                                                                                                                                                            P R E D S J E D N I K
 
                                                                                                                                                         prof. dr. sc. Duško Modly
                                                                                                         
O TOME OBAVIJEST
1. gosp. Ranko Ostojić, ministar
2. gosp. Evelin Tonković, zamjenik ministra
3. gosp. Želimir Radmilović, načelnik Policijske akademije
 

Fotogalerija