STRUKOVNA UDRUGA KRIMINALISTA

Sjedište: Avenija Gojka Šuška 1, 10040 Zagreb
E-mail:strukovnaudrugakriminalista@krim.hr
IBAN: HR5423600001101791164

Inicijativa za izmjene Uredbe o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja, oznakama policijskih zvanja,funkcionalnim oznakama radnih mjesta, promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja


Objavljeno: 25.03.2014.

Potaknuti brojnim upitima a i nezadovoljstvom članova i ne samo članova Strukovne udruge kriminalista, a sukladno Sporazumu o suradnji između Strukovne udruge i Ministarstva unutarnjih poslova u pogledu izrade, izmjena i dopuna podzakonskih i drugih propisa kojima se uređuje rad policije, obrazloženim prijedlogom inicirali smo izmjene Uredbe o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja, oznakama policijskih zvanja, funkcionalnim oznakama radnih mjesta, promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja (NN 129/11. i 15/13.).

Dopis kojim smo se obratili Ministru unutarnjih poslova i potpredsjedniku Vlade RH možete pogledati ispod.

Poštovani ministre i potpredsjedniče Vlade RH Ostojiću,

Sukladno Sporazumu o suradnji a u pogledu izrade, izmjena i dopuna podzakonskih i drugih propisa kojima se uređuje rad policije, Strukovna udruga kriminalista potaknuta brojnim upitima a i nezadovoljstvom članova i ne samo članova Strukovne udruge kriminalista smatra nužnim i potrebnim razmotriti iniciranje izmjene Uredba o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja, oznakama policijskih zvanja, funkcionalnim oznakama radnih mjesta, promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja (NN 129/11. i 15/13.).

Izmjene su potrebne u pogledu odredaba članka 3. koje se odnose na redovno promaknuće policijskih službenika, koji je sada reguliran na sljedeći način:

Redovno promaknuće

Članak 3.

Policijski službenik redovno se promiče kroz policijska zvanja u neposredno više zvanje ako:
1. ima propisan stupanj obrazovanja,
2. je položio državni stručni ispit,
3. je u prethodnom zvanju proveo najmanje 4 godine,
4. je završio propisane oblike stručnog usavršavanja,
5. je u vremenu potrebnom za promaknuće ocjenjivan najmanje ocjenom »dobar«,
6. je položio ispit za zvanje.

Program i način stručnog usavršavanja policijskih službenika iz stavka 1. točke 4. ovoga članka za redovno promicanje u zvanje, na prijedlog Policijske akademije, donosi glavni ravnatelj policije.

Stručno usavršavanje iz stavka 2. ovoga članaka za policijske službenike srednje stručne spreme provodi se u policijskim upravama, a za policijske službenike drugih stupnjeva obrazovanja kao i policijske službenike srednje stručne spreme u sjedištu Ministarstva na Policijskoj akademiji.

Policijski službenik redovno se promiče u zvanje policijski savjetnik i glavni policijski savjetnik ako je, uz ispunjenje uvjeta iz stavka 1. točaka 1., 2., 3., 4. i 6. ovoga članka, u vremenu potrebnom za redovno promaknuće najmanje tri puta ocijenjen ocjenom »naročito uspješan«.“.

Mišljenja smo da je opravdano izmijeniti odredbu stavka 4. citiranog članka na način da se riječi »naročito uspješan« zamjene riječima »uspješan«.

Naime, primjenom Pravilnika o ocjenjivanju policijskih službenika (NN 113/12.) umnogome se restriktivnije, nego je to bilo u vrijeme donošenja predmetne Uredbe, vrši ocjenjivanje policijskih službenika, tako da je daleko manji broj policijskih službenika koji će biti ocijenjeni ocjenom naročito uspješan, iako u većini slučajeva to ne znači da su postali nestručniji i nesavjesniji nego ranije, čak suprotno u nekim slučajevima.

Dakle, ocjena „uspješan“ se pokazuje dovoljno visoke razine kojom bi se zadovoljila svrha da se za ispite za najviša policijska zvanja može kandidirati najkvalitetniji kadar.

Slijedom toga, ukoliko se ne bi mijenjale ovakve postojeće odredbe Uredbe, velikom broju policijskih službenika koji su sada u nižem zvanju od zvanja navedenih u njenom stavku 4. bilo bi praktički zauvijek onemogućeno redovno promaknuće, na što se vežu i svi ostali učinci na radno-pravni položaj s tim u vezi (dodaci na plaću, kandidiranje za pojedina radna mjesta i dr.).

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK STRUKOVNE UDRUGE KRIMINALISTA

prof. dr. sc. Duško Modly