STRUKOVNA UDRUGA KRIMINALISTA

Sjedište: Avenija Gojka Šuška 1, 10040 Zagreb
E-mail:strukovnaudrugakriminalista@krim.hr
IBAN: HR5423600001101791164

Sastanak s načelnikom Policijske akademije


Objavljeno: 25.10.2012.

Dana 24. listopada 2012. godine na inicijativu Strukovne udruge kriminalista održan je radni sastanak s načelnikom Policijske akademije gosp. Želimirom Radmilovićem univ. spec. crim.

Ispred Strukovne udruge kriminalista sastanku su nazočili gosp. Darko Majstorović, izvršni dopredsjednik i gosp. Davor Posilović univ. spec. crim., predsjednik Upravnog odbora.

Povod sastanku bio je donošenje i stupanje na snagu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju s naglaskom na odredbe Zakona koje se odnose na izjednačavanje odnosno vrednovanje studijskih programa akreditiranih u Republici Hrvatskoj koji se više ne izvode ili nisu iste vrste i prevođenje u skladu s time, diplomiranih kriminalista u pripadajuće akademske i stručne nazive.


U pogledu toga izraženo je zadovoljstvo Strukovne udruge kriminalista zakonskim rješenjem koje potvrđuje sve naše ranije stavove u pogledu izjednačavanja osoba koje su završile stručni dodiplomski studij od najmanje četiri godine čijim završetkom se stječe visoka stručna sprema (VSS), dakle i diplomiranih kriminalista, sa stručnim nazivom „stručni specijalist odnosno „stručna specijalistica“. Međutim i dalje ostaje otvoreno pitanje vrednovanja i usporedbe stečenih kompetencija za osobe koje su završile Fakultet kriminalističkih znanosti odnosno Visoku policijsku školu prema programu koji je važio do akademske 1999/2000. godine, obzirom da je Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje svojom recenzijom ocijenilo da se radi o sveučilišnom studiju.

Tijekom sastanka načelnik Policijske akademije upoznat je s višegodišnjim problemima i dosada poduzetim konkretnim mjerama od strane Strukovne udruge kriminalista koji su za diplomirane kriminaliste proizašli stupanjem na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (Narodne novine, broj 107/2007.) u pogledu neprimjerenog i diskriminirajućeg vrednovanja njihovih kompetencija koje su stekli završetkom Fakulteta kriminalističkih znanosti a kasnije Visoke policijske škole, odnosno stekli na tim učilištima nekadašnju VSS (visoku stručnu spremu).

Na sastanku je između ostalog, postignut sporazum da će u procesu donošenja općeg akta Visoko učilište (Visoka policijska škola) temeljem kojeg se po prethodno pribavljenom mišljenju Nacionalnog vijeća nadležnog za područje visokog obrazovanja vrši postupak izjednačavanja i vrednovanja studijskih programa koji su se ranije izvodili na Fakultetu kriminalističkih znanosti a kasnije Visokoj policijskoj školi, odnosno izjednačavanje diplomiranih kriminalista i utvrđivanje njihovog akademskog ili stručnog naziva, uvažavati stav i mišljenje Strukovne udruge kriminalista koje je već i ranije prezentirano i obrazloženo u dopisu čiji je sadržaj objavljen u cijelosti na našim web stranicama i u neposrednim kontaktima sa ranijim čelnicima Policijske akademije odnosno Visoke policijske škole.