STRUKOVNA UDRUGA KRIMINALISTA

Sjedište: Avenija Gojka Šuška 1, 10040 Zagreb
E-mail:strukovnaudrugakriminalista@krim.hr
IBAN: HR5423600001101791164

Reakcija na najavljene izmjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju


Objavljeno: 25.05.2012.

Strukovna udruga kriminalista uputila je dopis prema Policijskoj akademiji MUP-a, a sve u cilju rješavanja nepravde prema diplomiranim kriminalistima. Dopis možete u cijelosti pročitati ispod.

"Strukovna udruga kriminalista se već pet godina bori da ispravi nepravdu koja je nanesena diplomiranim kriminalistima odredbama Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj: 107/07.) po kojoj se oni prevode u prvostupnike kao i bivša viša stručna sprema. U nizu reformi postojeće zakonske regulative visokog obrazovanja trenutno je u javnoj raspravi Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, koji u obrazloženju predviđenih izmjena i dopuna ukazuje na problem nepravde koja je, između ostalih, učinjena diplomiranim kriminalistima. Obzirom da se izmjenama i dopunama Zakona sugerira rješenjem po kojem bi Visoka policijska škola uz suglasnost Nacionalnog vijeća za područje visokog obrazovanja trebala predložiti konačan stav oko prevođenja svih diploma diplomiranih kriminalista, koje su različite po studijskom programu, smatramo potrebnim obratiti Vam se i s tim u vezi iskazati meritorno mišljenje.


Nastavno na navedeno smatramo da je naziv diplomiranih kriminalista potrebno izjednačiti kako slijedi:

1. Diplomirane kriminaliste koji su diplomski studij završili prema programu koji je važio do akademske 1999/2000. potrebno je izjednačiti sa stručnim nazivom magistar kriminalistike.
2. Diplomirane kriminaliste koji su upisali stručni studij kriminalistike akademske 1999/2000 potrebno je izjednačiti sa stručnim nazivom stručni specijalist kriminaliste, bez navođenja ECTS bodova.

Naime, naglašavamo da je prethodna Vlada odnosno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa uputila u Saborsku raspravu Zakon o visokom obrazovanju čije su odredbe bile usklađene s stavovima Strukovne udruge kriminalista, međutim izvjesno je kako će se taj prijedlog povlači iz procedure donošenja.

Podsjećamo da se na Fakultetu kriminalističkih znanosti provodio studij (VII/1) u skladu sa Zakonom o usmjerenom obrazovanju («Narodne novine - pročišćeni tekst» broj: 11/91.), u skladu sa kojim su svi studij VII/1 stupnja bili izjednačeni u Republici Hrvatskoj, a dijelili su se na stručne i znanstvene, na kojem se također stjecala diploma «diplomiranog kriminalista». Uzgred rečeno, Fakultet kriminalističkih znanosti egzistirao je do 1995. godine, kada je promijenjeno, smo ime, u Visoka policijska škola, dok je sadržaj studijskog programa ostao isti, što je bilo u skladu sa tadašnjim zakonskim normama.

Zakon o visokim učilištima («Narodne novine» broj: 59/96., pročišćeni tekst:) propisano je u članak 30. da se sveučilišni studiji za potrebe vojske i policije mogu izvoditi i visoka učilišta. Nastavno na navedeno a u skladu s člankom 179. navedenog Zakona Visoka policijska škola u sastavu Policijske akademije Ministarstva unutarnjih poslova u školskoj godini 1996/97. nastavila je s radom kao javna Visoka policijska škola, koja je imala ugovor s Zagrebačkim sveučilištem.

Obzirom da su do 1993. god. svi studiji 7/1 u Republici Hrvatskoj bili stručni, u skladu sa člankom 159. stavkom 2. i 3. istoga Zakona, Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje do 1. listopada 1999. god. bilo je dužno provesti postupak vrednovanja postojećih visokih učilišta i predložiti visoka učilišta koja će biti u sastavu sveučilišta.

U skladu sa svojim zakonskom obvezom Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje vrednovalo je studij koji se provodio na Fakultetu kriminalističke znanosti do 1995 godine i isti studijski program koji se od 1995 do završno do akademske 1999/2000. godine provodio na Visokoj policijskoj školi sa pravom javnosti, te je svojom recenzijom ocijenio da se radi o sveučilišnom studiju. Na temeljem potonje recenzije Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je 29. lipnja 2000 godine dalo je dopisnicu za nastavak sveučilišnog studija na Visokoj policijskoj školi.

S tim u vezi Visoka policijska škola akademske godine 1999/2000., po prvi puta razdvaja studijske programe na sveučilišni i stručni studijski program, odnosno uvodi stručni studij, te shodno tome po prvi puta upisuje studenti na sveučilišni studij kriminalistike i po prvi puta stručni studij kriminalistike u skladu sa Zakonom o visokom školstvu. Rektorski zbor Zagrebačkog sveučilišta pozivajući se na recenziju Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje i dopusnicu Vašega ministarstva tek 2001. godine na svojoj sjednici usvaja/potvrđuje sveučilišni studij koji se od 1999. god. provodio na «Visokoj policijskoj školi».

Radi dodatnog pojašnjena našega stava citiramo odredbu članak 180. istoga Zakona:

«(1) Studenti koji su započeli studij na Visokoj policijskoj školi u sastavu Policijske akademije Ministarstva unutarnjih poslova prije početka školske godine 1996/97. imaju pravo završiti studij na javnoj Visokoj policijskoj školi po programima i uvjetima koji su bili na snazi kad su upisali prvu godinu studija.

(2) Diplome i potvrdnice stečene na Visokoj policijskoj školi u sastavu Policijske akademije Ministarstva unutarnjih poslova, do dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokim učilištima ("Narodne novine", br. 29/96.) izjednačuju se s diplomama i potvrdnicama iz članka 54. stavka 1. ovoga Zakona. «

Uzimajući u obzir sve navedeno i činjenicu da je Fakultet kriminalistički znanosti, odnosno njegova slijednica Visoka policijska škola sa Zagrebačkim sveučilištem imala ugovor o provedbi zajedničkog studijskog programa «diplomirani kriminalist» tražimo da Visoka policijska škola zauzme jedinstveni stav sa Strukovnom udrugom kriminalista te da eventualno zajednički nastupaju prema trećim osobama, na taj način braneći dignitet Visoke policijske škole i struke, što do sada, nažalost, nije bio uvijek slučaj.