STRUKOVNA UDRUGA KRIMINALISTA

Sjedište: Avenija Gojka Šuška 1, 10040 Zagreb
E-mail:strukovnaudrugakriminalista@krim.hr
IBAN: HR5423600001101791164

Predavanje predsjednika RH prof. dr. sc. Ive Josipovića


Objavljeno: 23.04.2012.

Predsjednik RHDana 24. travnja 2012. god. s početkom u 10 sati na Policijskoj akademiji u Zagrebu, Av. G. Šuška 1., u organizaciji Strukovne udruge kriminalista, predsjednik Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ivo Josipović, održati će predavanje, na temu: «Vanjska i obrambena politika Republike Hrvatske».

Strukovna udruga kriminalista, kao dio civilnog društva i profesionalni reprezentant ljudskih potencijala, čija je životna orijentacija specifična interdisciplinarna briga o sigurnosti (kao zajedničkom i općem dobru), organizacijom javnog predavanja prof. dr. sc. Ive Josipovića, predsjednika Republike Hrvatske, želi na najbolji mogući način osvijetliti aktualnost sigurnosnih prilika i njima pripadajućih uloga u našoj zemlji.