STRUKOVNA UDRUGA KRIMINALISTA

Sjedište: Avenija Gojka Šuška 1, 10040 Zagreb
E-mail:strukovnaudrugakriminalista@krim.hr
IBAN: HR5423600001101791164

Zaključci I. Stručnog savjetovanja kriminalista i Uloga i položaj kriminalističkog istražitelja u ZKP


Objavljeno: 05.02.2012.

 Nakon iznimno uspješnog dvodnevnog I. Stručnog savjetovanja kriminalista na temu „Uloga i položaj kriminalističkog istražitelja u kaznenom postupku“ zamišljenog kao svojevrsna multidisciplinarna i interaktivna razmjena iskustava predstavljamo prikaz najvažnijih zaključaka.

     Potrebno je uložiti dodatne napore za jasno razgraničenje i dosljedno poštivanje podjele nadležnosti državnog odvjetništva i policije sukladno ZKP-u, posebice u pogledu provedbe izvida te otkrivanja i procesuiranja kaznenih djela. U tom smislu potrebno je primjenjivati pozitivna iskustva i praktične primjere suradnje pojedinih žDO i policije prezentiranih na ovom Savjetovanju.

 

Nužno je širenje kruga specijalnosti i struka koje se angažiraju kao istražitelji (npr. u području financijskih istraživanja, računalne forenzike-digitalnih dokaza i dr.).

     Prepoznata je potreba za kritičkim preispitivanjem opstojnosti dosadašnjeg načina odabira policijskih istražitelja na Godišnju listu obzirom na općenitost, apstraktnost i podnormiranost  odredbi koje bi propisivale kompetencije istražitelja. Delikatnost sadašnjeg položaja policijskih istražitelja u smislu njihove trenutne “dvojake” funkcije (policijski službenici i istražitelji) nameće pitanje posebnog vrednovanja pa i odgovarajuće stimulacije (naknade) za njihov rad, posebice imajući u vidu da njihov angažman može ozbiljnije poremetiti rad državnih tijela iz kojih dolaze. U tom smislu nameće se obveza policijskim rukovoditeljima da im osiguraju optimalne uvjete kada postupaju po nalogu državnog odvjetnika odnosno provode dokazne radnje.

     S ciljem učinkovitog postupanja i daljnjeg razvoja kvalitete u primjeni ovlasti za državne odvjetnike i istražitelje kao i policijske službenike potrebne su kontinuirane ciljane zajedničke edukacije, radionice i tematska stručna savjetovanja posebice iz područja:
- kriminalistička taktika, tehnika i metodika
- indiciji u kriminalističkoj proceduri
- psihologija ispitivanja osumnjičenika i svjedoka, posebno u vezi unakrsnog ispitivanja kao novine u kaznenom postupku
- kriminalistika i kriminalistička terminologija
- praktična primjena pojedinih odredbi Zakona o kaznenom postupku, Zakona o   državnom odvjetništvu, Zakona o policijskim poslovima i ovlastima i dr., posebno one vezane za prethodni postupak.

     Iz prezentiranih statističkih podataka proizlazi potreba za daljnjim ujednačavanjem prakse u radu policije i državnog odvjetništva na svim razinama kroz razvoj i unaprjeđenje instituta koordinacije i njegovih temeljnih načela. Na taj način postići će se proklamirano sustavno izgrađivnje odnosa na relaciji državno odvjetništvo – policija a ne odnosa koji su građeni na osobnoj razini.

     Prepoznata je potreba za zajedničkm inicijativama svih subjekata kaznenog postupka za izmjene i dopune postojećih Zakona:
-     Zakon o kaznenom postupku – u dijelu koji se odnosi na ispitivanje svjedoka te u dijelu koji propisuje institut nagodbe i prava okrivljenika na obranu
-     Zakon o policijskim poslovima i ovlastima – potrebna je bolja i cjelovitija normativna uređenost kriminalističkog istraživanja, izvida i rada istražitelja

     Radi sustavnog uređenja uloge, položaja, dužnosti, obveza i prava istražitelja od strane članstva Strukovne udruge kriminalista pokrenuta je inicijativa u pravcu mogućeg osnivanja Komore (istražitelja) kriminalista po uzoru na slično rješenje u Ovršnom zakonu (Komora javnih ovršitelja).