STRUKOVNA UDRUGA KRIMINALISTA

Sjedište: Avenija Gojka Šuška 1, 10040 Zagreb
E-mail:strukovnaudrugakriminalista@krim.hr
IBAN: HR5423600001101791164

Pismo namjere ministru unutarnjih poslova


Objavljeno: 03.06.2011.

Obavještava se članstvo i svi zainteresirani da se pismom namjere Strukovnoj udruzi kriminalista tijekom ožujka ove godine obratila ad-hoc Organizacija nezaposlenih kriminalista u Republici Hrvatskoj sa molbom da se Strukovna udruga kriminalista uključi i istima pomogne u nastojanjima adekvatnog rješavanja specifičnog problema zapošljavanja kriminalista i diplomiranih kriminalista. Reagirajući na dostavljenu molbu, Strukovna udruga kriminalista je ministru unutarnjih poslova, gosp. Tomislavu Karamarku, uputila pismo namjere čiji sadržaj u nastavku objavljujemo u cijelosti (molimo kliknuti na "Opširnije").

  Odgovor Ministarstva unutarnjih poslova RH na predmetno pismo namjere možete pročitati ovdje .

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
n/r ministru gosp. Tomislavu Karamarku

 

PREDMET: Pismo namjere zbog nemogućnosti zapošljavanja većeg broja mladih diplomiranih kriminalista
                   - postupanje i izvješće o poduzetom, traži se

Poštovani,

Strukovna udruga kriminalista zaprimila je pismo namjere veće skupine mladih diplomiranih kriminalista (Organizacija nezaposlenih kriminalista u nastajanju) koji upozoravaju na probleme trajnije nemogućnosti njihovog zapošljavanja.

Uz razumijevanje za prisutne probleme i zabranu zapošljavanja u sustavu državne uprave, ukazuju da su kriminalisti kao struka stavljeni u drugi plan, osobito u policijskom sustavu, privatnoj zaštiti i revizorskoj djelatnosti.
 
Istovremeno, ističu da u policijskim upravama Ministarstva unutarnjih poslova rade osobe bez odgovarajuće struke i stupnja stručne spreme, u području privatne zaštite ima voditelja tjelesne zaštite s osnovnom i srednjom stručnom spremom, ali i policijskih umirovljenika koji rade na crno ili protivno zakonu na ugovor o djelu.

Zbog nemogućnost stjecanja početnog radnog iskustva s visokom stručnom spremom ne mogu se ravnopravno natjecati s drugim kandidatima koji su dobili priliku stjecanja potrebnog iskustvo. Jednako tako, upozoravaju na nemogućnost zapošljavanja zbog sveprisutne tzv. „sustavne pandemije“ odnosno zapošljavanja isključivo po vezi.

Iz pisma namjere razvidna je i nemogućnost stjecanja prvih radnih iskustava volontiranjem odnosno bez zasnivanja radnog odnosa, a jednako tako prisutna je i nemogućnost zapošljavanja uz poticajna sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, bez iskazanog interesa tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne samouprave.

Ova Strukovna udruga u potpunosti se slaže s navodima iz pisma namjere posebice u dijelu koji se odnosi na činjenicu da u ustrojstvenim jedinicama Ministarstva unutarnjih poslova na svim razinama, još uvijek radi veliki broj zaposlenika bez odgovarajuće struke pa čak i stupnja obrazovanja što držimo nedopustivim i neopravdanim.

Imajući u vidu da je sukladno odredbama Zakona o policiji u tijeku rad na izradi cijelog niza podzakonskih propisa (Uredbe, Pravilnici), držimo potrebitim ukazati na nužnost propisivanja, za određena radna mjesta, ne samo potrebnog stupnja obrazovanja već i potrebnu (kriminalističke) struke kod normiranja uvjeta za stjecanje zvanja, promaknuća i napredovanja kroz policijska zvanja čime bi se ispravile ranije nelogičnosti. U tom smislu očekujemo da nas upoznate s dosada poduzetim u vezi izrade podzakonskih akata te predlažemo da nas uključite u radne skupine za izradu podzakonskih akata.

Prema radnom nacrtu nove „Uredbe o uvjetima za stjecanje zvanja, promaknuća i napredovanja kroz policijska zvanja te o funkcionalnim oznakama radnih mjesta policijskih službenika“ (kojeg smo imali prilike vidjeti), držimo da je način prevođenja i promaknuća osobnog zvanja policijskih službenika „djelatnika visoke stručne spreme“, (čl. 21. točka c.),  kako se predlaže neprimjeren i nepravedan. Takva odredba direktno ide na štetu upravo mladih diplomiranih kriminalista koji su u većem broju „ušli u sustav“ u posljednjih 5-10 godina a nagrađuje i promiče one policijske službenike koji su u sustavu duži niz godina neovisno o tome koje su fakultete i visoke škole završili i neovisno o tome što npr. dobar dio njih u svojoj cijeloj dosadašnjoj karijeri nisu uopće polagali ispit za zvanje ili su položili samo početni ispit za zvanje. Stoga predlažemo, da se uvažavajući načelo nepovredivosti stečenih prava, svi policijski službenici prevedu u svoja zatečena osobna zvanja.

Sa žaljenjem moramo konstatirati da naši prijedlozi u tijeku izrade Zakona o policiji (unatoč pozivu za javnu raspravu) nisu prihvaćeni niti smo o tome dobili bilo kakvu obavijest.

Uz razumijevanje za iznijete probleme ovih mladih školovanih osoba, čiji se broj zbog očite nemogućnosti zapošljavanje povećava, dostavljamo Vam predmetnu obavijest, da u okviru svog djelokruga poduzmete moguće mjere kojima bi im se dala prilika za stjecanje prvog radnog iskustava, a potom i stalnog zapošljavanja.

O poduzetom iz Vaše nadležnosti i mogućim prijedlozima molimo da nas povratno izvijestite.


S poštovanjem,
           

PREDSJEDNIK STRUKOVNE UDRUGE KRIMINALISTA

prof.dr.sc. Duško Modly