STRUKOVNA UDRUGA KRIMINALISTA

Sjedište: Avenija Gojka Šuška 1, 10040 Zagreb
E-mail:strukovnaudrugakriminalista@krim.hr
IBAN: HR5423600001101791164

Stručna predavanja u Koprivnici


Objavljeno: 04.04.2011.

Dana 12. travnja 2011. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Policijske uprave Koprivničko-križevačke, Trg Eugena Kumičića kbr. 18., Koprivnica u organizaciji Strukovne udruge kriminalista održana su otvorena stručna predavanja. Stručna predavanja su održali prof.dr.sc. Duško Modly, na temu aktualnosti kriminalističke teorije i prakse, i dr.sc. Josip Pavliček, na temu "Uloga istražitelja u kaznenom postupku prema novom Zakonu o kaznenom postupku". Predavanjima su nazočili načelnik PU Koprivničko-križevačke gosp. Dragutin Vurnek i policijski službenici PU Koprivničko-križevačke.

 

Nakon kratkog uvoda prof.dr.sc. Duško Modly se svim prisutnima obratio sa predavanjem na temu "Postupanje policijskog službenika pri dolasku na mjesto događaja", a potom je predao riječ doktoru znanosti Josipu Pavličeku, koji je otvorio raspravu na temu "Uloga istražitelja u kaznenom postupku prema novom Zakonu o kaznenom postupku“ u koju su se uključili svi prisutni navodeći probleme sa kojima se susreću i koji se očekuju kod primjene novog Zakona o kaznenom postupku.

Predsjednica podružnice Strukovne udruge kriminalista za Koprivničko-križevačku županiju Kristina Stručić-Deković se na kraju zahvalila gostima na održanim predavanjima, kao i ostalima na svemu iznesenom, te pozvala iste da ponovno dođu sa novim i zanimljivim predavanjima u Koprivnicu.