STRUKOVNA UDRUGA KRIMINALISTA

Sjedište: Avenija Gojka Šuška 1, 10040 Zagreb
E-mail:strukovnaudrugakriminalista@krim.hr
IBAN: HR5423600001101791164

Javna rasprava o nacrtima zakona


Objavljeno: 14.10.2010.

Obavještava se članstvo i svi zainteresirani da su na stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa objavljeni nacrti izmjena Zakona o znanosti, Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o sveučilištu sa pozivom na javnu raspravu. Navedeni zakonski tekstovi se među ostalim bave i problematikom prevađanja kriminalista i diplomiranih kriminalista na "bolonjski" sustav.

Mole se svi zainteresirani članovi da svoje prijedloge i kritike dostave na e-mail adresu krimudruga@gmail.com kako bi se ispred Strukovne udruge kriminalista mogla dati jedinstvena kritika na izmjene i dopune navedenih zakona.

Članku i tekstovima zakona možete pristupiti na ovoj adresi