STRUKOVNA UDRUGA KRIMINALISTA

Sjedište: Avenija Gojka Šuška 1, 10040 Zagreb
E-mail:strukovnaudrugakriminalista@krim.hr
IBAN: HR5423600001101791164

Godišnja skupština SUK-a


Objavljeno: 10.06.2009.
Obavještava se članstvo da je dana 19. lipnja 2009. godine sa početkom u 13,00 sati u prostorijama Policijske akademije, Zagreb, Avenija Gojka šuška 1, održana redovna Godišnja skupština Strukovne udruge kriminalista. Uz članove Udruge, Skupštini su nazočili i počasni gosti; načelnik Policijske akademije, gosp. mr.sc. Stjepan Gluščić, predstavnik Vojnog ordinarijata RH, gosp. fra Ivan Nimac i savjetnik ministra znanosti, obrazovanja i športa, gosp. Mirko Smoljić.

Galeriju slika možete pogledati ovdje .

Skupštinu je otvorio prof.dr.sc. Duško Modly pozdravivši sve nazočne članove i počasne goste te se kroz uvodnu riječ ukratko osvrnuo na pitanja moralnosti zakona i njihovu općeprihvaćenost u javnosti, te na potrebu sukladnosti pozitivne zakonske regulative kako sadašnjem stanju tako i sa budućim očekivanjima. Ujedno je spomenuo da se nalazimo u vremenu kada zaštita jednih (važnijih) prava zahtijeva redukciju drugih prava, što predstavlja bitan element u percepciji zakonodavca, ali i policije u javnosti.

Potom je riječ dana fra Ivanu Nimcu koji je pozdravio sve prisutne, te se zahvalio na pozivu i prenio pozdrave Vojnog ordinarijata Republike Hrvatske i mons. Juraja Jezerinca. U kratkom predavanju je dao opasku da i Crkva i policija rade sa „grješnicima“, ali da je način rada malo drukčiji obzirom da „grješnike“ Crkva mora sakriti, a policija ih prokazati. Naglasio je i važnost etičnosti struke, pritom spomenuvši da Crkva u suradnji sa policijom želi pomoći djelatnicima koji su među ostalim izloženi velikom pritisku koji se javlja uslijed demotivacije jer istražuju istinu. Nadalje, prisutne je upoznao i sa činjenicom da policijsko dušebrižništvo postoji samo u demokratskim državama, stoga isto i predstavlja novost u Republici Hrvatskoj obzirom da se ista osamostalila pred nepunih 20 godina. Svoj govor je završio zaželjevši da policija ustraje na putu prema dobru.

Zatim je riječ predana gosp. Stjepanu Gluščiću, načelniku Policijske akademije, koji je nazočnima prenio pozdrave i riječi podrške Strukovnoj udruzi kriminalista ministra unutarnjih poslova, gosp. Tomislava Karamarka. Gosp. Gluščić je rekao da će Policijska akademija podržati Strukovnu udrugu kriminalista koliko god joj to dopuštaju vlastite mogućnosti, te obzirom da su ciljevi kako Strukovne udruge kriminalista, tako i Policijske akademije i Ministarstva unutarnjih poslova vrlo srodni, i stoga je potrebno ojačati međusobnu suradnju, i to u okvirima mogućnosti s kojima raspolažemo. Gosp. Gluščić je svoje obraćanje nazočnima završio zaželjevši Strukovnoj udruzi kriminalista uspjeh u daljnjem radu i što veći broj članova.

Službeni dio Skupštine je započeo u 13.15 sati. Nakon što je utvrđeno da je prisutan dovoljan broj članova kako bi odluke Skupštine bile pravovaljane, pristupilo se izmjenama Statuta Strukovne udruge kriminalista. Navedenim izmjenama se uveo delegatski sustav prisustvovanja na Godišnjoj skupštini, te je izraz 'stariji dopredsjednik' zamijenjen izrazom 'izvršni dopredsjednik'. Nakon podnošenja godišnjih izvješća o radu Udruge, financijskom poslovanju Udruge, te izvješća Nadzornog odbora i Suda časti, koja su jednoglasno prihvaćena, i nakon iznošenja plana predsjednika UO za rad Strukovne udruge kriminalista u narednom razdoblju, pristupilo se raspravi o statusu kriminalista i diplomiranih kriminalista prema "Bolonjskom" sustavu.

Riječ je stoga dana gosp. Mirku Smoljiću koji je prisutne upoznao sa predloženim izmjenama i dopunama Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/07). Među ostalim je naveo da je stručni naziv stručni pristupnik naziv kojeg nema nigdje u svijetu te prijedlog izmjena i dopuna uključuje ukidanje tog stručnog naziva. Prijedlog izmjena koji se odnosi na prevođenje više i visoke stručne spreme na nove akademske i stručne nazive bi bio slijedeći: viša stručna sprema bi se automatizmom prevodila u stručnog prvostupnika; visokoškolska sprema (VII/1) bi se prevodila na način da bi se osobe koje su završile sveučilišni program prevele u magistre struke, a osobe koje su završile stručni program bi bile prevedene u stručne magistre.

Zatim se pristupilo prijedlogu Podružnice za Splitsko-dalmatinsku županiju o pokretanju projekta osnivanja Hrvatske komore kriminalista. Po upoznavanju prisutnih sa detaljima ove inicijative, kao i po završetku rasprave koja se razvila, jednoglasno je donesena odluka da se započne sa projektom.

Također je dan prijedlog da se Strukovna udruga kriminalista aktivira po pitanju psihosocijalne zaštite članova koji su djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova. Iako se radi o pitanju iz sindikalne nadležnosti, zaključeno da bi se u određenom dijelu tog pitanja Udruga mogla aktivirati, zaključeno je da se tehnička realizacija delegira na Upravni odbor Udruge koji će među ostalim izvidjeti o mogućnostima Udruge da se aktivira, kao i o mogućnostima organizacije stručnog skupa vezanog uz psihosocijalnu zaštitu.

Službeni dio Skupštine je završio u 15,30 sati, a svečani dio je nastavljen u restoranu Policijske akademije.