STRUKOVNA UDRUGA KRIMINALISTA

Sjedište: Avenija Gojka Šuška 1, 10040 Zagreb
E-mail:strukovnaudrugakriminalista@krim.hr
IBAN: HR5423600001101791164

Aktivnost SUK-a povodom Odluke o razlikovnim predmetima


Objavljeno: 12.03.2009.

Obzirom da je Visoka policijska škola u Zagrebu 12. veljače 2009. godine donijela "Odluku o nastavku studija studenata stručnog studija diplomirani kriminalist Visoke policijske škole u Zagrebu na specijalističkom diplomskom stručnom studiju kriminalistike" kojom je odlučeno da su diplomirani kriminalisti obvezni upisati 2 obvezna i 3 izborna predmeta kako bi stekli zvanje stručni specijalist kriminalistike, Strukovna udruga kriminalista je, sukladno inicijativi podružnica SUK-a, kao i njihovim aktivnostima povodom navedene Odluke, uputila dopis ministru unutarnjih poslova kao i glavnom ravnatelju policije, čiji sadržaj prenosimo u cijelosti:

Poštovani gospodine ministre,obzirom da je osnovni cilj Strukovne udruge kriminalista promicanje kriminalističke znanosti kao i zaštita samosvojnosti kriminalističke struke, ovim putem želimo reagirati na njezino nedovoljno vrednovanje i diskreditiranje.

Naime, zadnjih dana na adresu Strukovne udruge kriminalista upućeno je bezbroj usmenih i pisanih upita njenih članova, kao i inih kriminalista koji za sada nisu članovi Udruge, u svezi Odluke Visoke policijske škole da polaganjem razlike ispita diplomiranim kriminalistima omogući stjecanje statusa stručnog specijaliste, što im po samom Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/07), već i pripada.

Napominjemo da je Visoka policijska škola isti propust učinila u odnosu na kriminaliste, koji su polaganjem razlike ispita stekli statut prvostupnika, što im je kasnije priznato Popisom odgovarajućih stručnih naziva i njihovih kratica s kojima se izjednačava stručni naziv stečen završetkom stručnoga dodiplomskog studija u trajanju kraćem od tri godine (NN 45/08).

Gospodine ministre, svojom Odlukom Visoka policijska škola diskriminira svoju instituciju i sve diplomirane kriminaliste koje je sama obrazovala, odnosno na taj način struku u policiji stavlja u podređeni položaj u odnosu na sve druge diplomske studije, što predstavlja eklatantan primjer nevrednovanja struke, odnosno njenih predstavnika, između ostalog, najkvalitetnijih dugogodišnjih rukovoditelja u policiji. Poradi rečenoga i drugih pitanja razvoja kriminalističke znanosti, delegacija Strukovne udruge kriminalista traži sa Vama hitan sastanak.   

Strukovna udruga kriminalista po tom pitanju poduzela je niz aktivnost, između ostaloga u prilogu ovoga dopisa dostavljamo Vam odgovor Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, potpisan od ravnatelja gosp. Vite Turšića.