STRUKOVNA UDRUGA KRIMINALISTA

Sjedište: Avenija Gojka Šuška 1, 10040 Zagreb
E-mail:strukovnaudrugakriminalista@krim.hr
IBAN: HR5423600001101791164

Predavanje prof.dr.sc. Duška Modlyja u Rijeci


Objavljeno: 12.11.2008.

Dana 12. studenog 2008. godine, u prostorijama PU Primorsko-goranske, Ulica žrtava fašizma 3, Rijeka, sa početkom u 12.00 sati, prof.dr.sc. Duško Modly je održao otvoreno stručno predavanje na temu "Izazovi pred policijom danas". U izaslanstvu Sjedišta Strukovne udruge kriminalista su, uz prof.dr.sc. Duška Modlyja, sudjelovali i dopredsjednik Udruge, gosp. željko žemlja, dipl.krim. te tajnik Udruge, gosp. Tomislav Kencek, dipl.krim.


Prije početka predavanja, gđa. Sonja Klarić, povjerenica Udruge za područje Primorsko-goranske županije, je pozdravila sve nazočne i predstavila članove izaslanstva Sjedišta Udruge te je predala riječ prof.dr.sc. Dušku Modlyju. Prof.dr.sc. Duško Modly je pozdravio nazočne, te je ukratko predstavio Strukovnu udrugu kriminalista, osvrnuvši se na trenutni broj članova koji broji preko 500 redovnih, pristupnih i počasnih članova, te je ujedno naveo i djelatnosti i dosadašnje aktivnosti Udruge kao i svrhu postojanja Udruge, naglasivši pritom da Udruga ne može biti percipirana kao svojevrsna zamjena za sindikat policijskih djelatnika, već da je prvenstveno udruženje kriminalista i diplomiranih kriminalista.

Po završetku predstavljanja Udruge, prof.dr.sc. Duško Modly je održao predavanje na temu "Izazovi pred policijom danas". U tom predavanju se osvrnuo na bitne čimbenike koji trenutno otežavaju rad policijskih službenika, te je i iznio vlastita mišljenja i savjete kako bi se lakše moglo suočiti sa izazovima.

Kao izazove, prof.dr.sc. Duško Modly, je naveo sve izraženije zahtjeve da kriminalisti budu osobe koje su dobro upućene u mnoge stvari, odnosno koje su vrlo široko obrazovane, zatim se osvrnuo na problematiku odbacivanja dokaza na sudu čime se srozava njihova vjerodostojnost, sve češće javne napade na policiju u smislu optuživanja policije za stvari koje nije učinila kao i češće medijske napise koji ocrnjuju policiju u odnosu na napise kojima se policiju pohvali za uspješno riješene slučajeve. Nadalje, kao izazove je naveo i da policiju društvo percipira kao jedini element sigurnosti što nužno dovodi do preopterećenja policije i smanjenja njene učinkovitosti, problem "mekanih" granica koje iznimno pogoduju kriminalitetu, te je ujedno iznio i prigovor na zakonske propise koji se obilježeni manjkavošću i sterilnošću, te kako je u Republici Hrvatskoj prisutan trend inflacije propisa, kao i njihovih stalnih izmjena i dopuna.

Između ostalog, prof.dr.sc. Duško Modly je naveo da policijski službenici ne smiju tijekom službe imati nastup prema građanima kao da je svatko potencijalni kriminalac, već da im nastup mora biti obilježen opreznošću te da mora biti prilagođen životnoj okolini. Kao savjete za lakše suočavanje sa izazovima, naglasio je nužnost timskog rada, ovladavanje službenim jezikom struke, potrebu za suradnjom sa drugim državnim tijelima koja nisu unutar represivnog sustava, te još uvijek prisutnu iznimnu značajnost diskrecijske ocjene koju je potrebno temeljiti i na poznavanju običaja kao i na dotadašnjem radnom iskustvu.

Po završetku predavanja, riječ je predana gosp. žemlji, koji se osvrnuo na problem zaposlenja kriminalista u Ministarstvu unutarnjih poslova, te je nazočne i upoznao sa trenutnim nastojanjima i postignućima Udruge povodom prevađanja zvanja "kriminalist" i "diplomirani kriminalist" na "bolonjski sustav" čime se potaknula rasprava u kojoj su nazočni iznijeli svoje viđenje problematike oko prevađanja zvanja.