STRUKOVNA UDRUGA KRIMINALISTA

Sjedište: Avenija Gojka Šuška 1, 10040 Zagreb
E-mail:strukovnaudrugakriminalista@krim.hr
IBAN: HR5423600001101791164

Predavanje doc.dr.sc. Renata Matića u Puli


Objavljeno: 18.10.2008.

 Dana 21. listopada 2008. godine sa početkom u 11.00 sati, u prostorijama PU Istarske, Trg Republike 1, Pula, doc.dr.sc. Renato Matić je u sklopu redovne godišnje skupštine Podružnice u Puli održato predavanje na temu "Policijska struka između politizacije i profesionalizacije".

Navedenom predavanju i godišnjoj skupštini su ispred Sjedišta Udruge nazočili gosp. Darko Majstorović, dopredsjednik Udruge, gosp. Davor Posilović, predsjednik Upravnog odbora Udruge, te doc.dr.sc. Renato Matić.

 

Skupštinu je otvorio predsjednik Upravnog odbora Podružnice gosp. Mladen Matika kojom prilikom je pozdravio sve prisutne, te posebno predstavio gosp. Darka Majstorovića, dopredsjednika Udruge Strukovne udruge kriminalista, g.Davora Posilovića, predsjednika Upravnog odbora Strukovne udruge kriminalista, te doc.dr.sc.g.Renata Matića, člana Udruge, inače donedavnog predavača na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu.

Potom je predao riječ predsjedniku podružnice, gosp. Elvis Benčić, koji se osvrnuo na status kriminalista unutar MUP-a i naveo da je smisao Udruge da status kriminalista unutar MUP-a bude jednako tretiran kao što je to i status pravnika u Ministarstvu pravosuđa, liječnika u Ministarstvu zdravstva i sl. Nelogično je da poslove policijskih službenika obavljaju osobe drugih struka, a ne osobe koje su diplomirale na Visokoj policijskoj školi. Takvim u zadnje vrijeme uznapredovalim trendom marginalizira se struka kriminalista, a ujedno je upitna i kvaliteta poslova koja se obavlja. Kao što u zdravstvu, pravosuđu i sl. nema mjesta za druge struke, tako i u današnjoj policiji ne bi smjelo biti mjesta strukama koje nisu kompetentne za borbu sa različitim oblicima kriminala. Novim članovima podružnice je poručio kako učlanjenje u podružnicu kao neprofitnu organizaciju i kvalitetnim radom i idejama pridonose boljitku svih kriminalista te se osvrnuo i na pitanje plaćanja članarine, te upoznao prisutne da se razmatra mogućnost plaćanja članarine na način da se ista odbija od plaće odnosno da se svaki mjesec članovima odbija 10 kuna od plaće, a sve poradi prisutnog trenda neredovitog uplačivanja članarine.

Potom je dana riječ doc.dr.sc. Renatu Matiću koji je izrazio zadovoljstvo što ponovno gostuje u Puli, kao i odazivom članova unatoč održavanju predavanja tijekom radnog dana. Izlaganje je započeo citirajući B. Franklina: „Gospodo, ako se ne budemo držali zajedno, visjet ćemo odvojeno“, pojašnjavajući to time kako se struka mora držati zajedno. Objašnjava kako se nakon svakih izbora policajci pitaju što će biti sada sa njima, a sve zbog uplita politike u segmente policijskog djelovanja. Smatra kako je naše današnje društvo ispolitizirano, te da još neko vrijeme vjerojatno neće „ozdraviti“, te naglašava važnost strukovne policije, a ne ispolitizirane policije koja radi po željama nekog političara ili stranke. šefovi ne moraju biti dobri strukovnjaci, ali mogu biti dobri menadžeri, istaknuvši kako je pohvalno ako priznaju svoje neznanje, ali da pri tome dobro rukovode izvršavanjem zadaća. Navodi kako ova Udruga mora biti pokretač profesionalizacije u policiji, te kako se struka neće profesionalizirati dok god se politiziraju strukovni interesi. Osvrnuo se i na činjenicu kako su program Policijske akademije iz 1995. godine kopirali Mađari, Nijemci, Austrijanci, a mi smo ga uništili. Neshvatljivo je kako se olako dopušta visoko školovanim predavačima da napuštaju fakultet, umjesto da se te iste stručne ljude pokuša zadržati na svojim poslovima. Potrebno je stalno vršiti strukovni pritisak prema inim strukturama. Pitanje sigurnosti nije nečije privatno, a kriminal mora postati najopasniji za njegove sudionike. 

Po završetku predavanja doc.dr.sc. Renata Matića, dana je riječ gosp. Darku Majstoroviću, dopredsjedniku Udruge, koji je pozdravio sve prisutne i prenio pozdrave gosp. Duška Modlya, predsjednika Udruge. Naglasio je da je važno pitanje što mi svi Udruzi možemo dati, a ne što dobivamo od iste. Ujedno je i predstavio novotiskani „Rječnik kriminalistike“. Glede pitanja statusa diplomiranih kriminalista koji su diplomirali prije „Bolonjskog sustava“ navodi kako je Udruga pokrenula to pitanje i nada se da će to pitanje biti riješeno. Nakon izlaganja gosp. Majstorovića riječ je preuzeo gosp. Davor Posilović, predsjednik Upravnog odbora Udruge. Prisutnima je iznio okolnosti oko nedavnog prijema kod ravnatelja policije gosp. Marijana Benka te je naveo kako su do sada u svakoj županiji imenovani povjerenici, a da su podružnice osnovane samo u nekoliko županija. Naglasio je da je izuzetno teško bilo primati strelice na sebe u vrijeme kada se Udruga profilirala, te je spomenuo Udrugu unutar policije koja se formirala paralelno sa našom Udrugom, i kako je u međuvremenu ta Udruga prestala postojati. Oko pitanja članarine navodi kako je podružnica u Splitu predložila ukidanje članarine, te da će se ta mogućnost razmotriti. Ukazuje na hvalevrijedan rad podružnice u Splitu, kao i na mogućnost pokretanja stručnog časopisa sa znanstvenim radovima koji bi postali redovna literatura, te kako bi taj časopis ujedno predstavljao mogućnost financiranja Udruge. Objašnjava da su ostvareni kontakti sa Strukovnom udrugom kriminalista iz Njemačke. Pojašnjava kako djelovanje Udruge nije senzacionalističko na način koji bi zainteresirao medije, te djelovanje Udruge medijima nije atraktivno i zanimljivo, pa u tome vidi razlog slabog medijskog interesa za rad Udruge. 

Predsjednik Upravnog odbora podružnice gosp. Matika se zahvalio na doc.dr.sc. Renatu Matiću na održanom predavanju, kao i ostalim članovima izaslanstva Sjedišta Udruge na svemu iznesenom. Ujedno se zahvalio i prisutnim članovima kao i ostalim zainteresiranim gostima na sudjelovanju.