STRUKOVNA UDRUGA KRIMINALISTA

Sjedište: Avenija Gojka Šuška 1, 10040 Zagreb
E-mail:strukovnaudrugakriminalista@krim.hr
IBAN: HR5423600001101791164

Godišnja izborna skupština


Objavljeno: 23.05.2008.

Obavještava se članstvo da je u petak, 30. svibnja 2008. godine, sa početkom u 13.00 sati održana godišnja skupština Strukovne udruge kriminalista, a održala se u zgradi Ravnateljstva policije u Zagrebu, Ilica 335. Uz članove Udruge, Skupštini su nazočili i počasni gosti; savjetnici ministra unutarnjih poslova gosp. Buterin Tomislav i gosp. Krneta Ilija, savjetnik ministra znanosti, obrazovanja i športa gosp. Smoljić Mirko, te načelnik Odjela posebnih kriminalističkih poslova gosp. Popović Branko. Skupštinu je otvorio prof.dr.sc. Duško Modly pozdravivši sve nazočne članove i počasne goste te se kroz uvodnu riječ ukratko i osvrnuo na zapreke i izazove sa kojima se policijski službenici susreću u svakodnevnom vršenju službe, te iznio preporuke o modusima suočavanja policijskih službenika sa budućim izazovima.


U 13,30 sati je započet službeni dio Godišnje skupštine Strukovne udruge kriminalista. Godišnja izvješća o radu i financijskom stanju Udruge su podnijeli predsjednik Upravnog odbora gosp. željko žemlja, dopredsjednik gosp. Darko Majstorović, predsjednik Nadzornog odbora gosp. Davor Solomun i predsjednik Suda časti gosp. Vlado Obrstar. Ista su jednoglasno prihvaćena. Potom je gosp. Darko Majstorović, dopredsjednik Udruge, predao zahvalnice osobama i organizacijama koje su u protekle 4 godine doprinijele uspješnom radu i promociji Strukovne udruge kriminalista. Ujedno je uz zahvalnice navedenima predana i majica sa obilježjem Strukovne udruge kriminalista kao simboličan znak zahvale na trud koji su navedeni uložili.

Po razrješenju postojećih tijela Udruge, gosp. Darko Majstorović je predao riječ gđici. Ana-Mariji Horjan, predsjednici Mandatornog povjerenstva. Gđica. Horjan je ukratko predstavila kandidate za tijela Udruge te se pristupilo glasovanju. Rezultati glasovanja su slijedeći:

- Predsjednik: prof.dr.sc. Duško Modly
- Dopredsjedništvo: Darko Majstorović i željko žemlja
- Upravni odbor: Nikolina Dukić, Ana-Marija Horjan, Slobodan Marendić, Josip Pavliček, Davor Posilović i Danijel žugel
- Nadzorni odbor: Elvis Benčić, Damir Bolta, Višnja Orlović, Davor Solomun i Joso Vuksan
- Sud časti: Miroslav Franjić, Elvis Gudec, Ivan Keser, Vlado Obrstar i Davor štrk

Nakon što je u kratkim crtama iznesen plan rada Strukovne udruge kriminalista za naredno razdoblje, nazočnima je prezentiran i rezultat kojeg je Udruga dosada postigla po pitanju statusa i položaja kriminalista i diplomiranih kriminalista prema odredbama novog Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/07). Potom je riječ predana gosp. Smoljiću koji je istaknuo da je Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju propisano kako je stručni naziv i akademski stupanj stečen prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju izjednačen sa odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Dodatno je napomenuo da je i ostavljeno diskreciono pravo Visokoj policijskoj školi da odluči da li će za upis dodiplomskog studija (kriminalist) zahtijevati zvanje stručnog prvostupnika ili stručnog pristupnika ali uz uvođenje obveze polaganja razlikovnih predmeta.

Uz prijedlog izmjene Statuta koji je iznesen na Skupštini, a koji se odnosi na obvezu prisustvovanja članstva na Skupštini, novi prijedlog je iznio gosp. Jure Pavlović koji se u bitnom odnosi na to da pored toga što će podružnice davati minimalno dva delegata na Skupštinu, da se broj delegata povećava u odnosu na broj članstva podružnice. Kako na Skupštini nije bilo moguće utvrditi sam tekst prijedloga, Skupština je ovlastila Upravni odbor da izradi konačnu verziju izmjene i dopune Statuta koje će se temeljiti na prijedlogu gosp. Jure Pavlovića. 

Prof.dr.sc. Duško Modly je kratko prezentirao „Rječnik kriminalistike“, čiji su koautori mr.sc. Marijan šuperina i doc.dr.sc. Nedžad Korajlić, a koji je izdan u nakladništvu Strukovne udruge kriminalista. Među ostalim, istaknuo je da rječnik uključuje prvenstveno kriminalistički sadržaj, da je raznovrstan i sa znanstveno utemeljenim činjenicama, te da ima važnu ulogu u komunikaciji među tijelima represije. Također se posebno zahvalio mr.sc. Marijanu šuperini na odrađenoj lekturi rječnika i izradi poveznica među pojmovima, kao i gosp. Darku Majstoroviću na uloženom trudu oko tiskanja samog rječnika.

Nazočnima su se riječima zahvale i pozdrava kratko obratili i počasni gosti; savjetnik ministra unutarnjih poslova gosp. Buterin Tomislav, načelnik Odjela posebnih kriminalističkih poslova gosp. Popović Branko, te savjetnik ministra znanosti, obrazovanja i športa gosp. Smoljić Mirko.

Službeni dio Skupštine je završio u 15,00 sati, a svečani dio je nastavljen u restoranu u zgradi Ravnateljstva policije.