STRUKOVNA UDRUGA KRIMINALISTA

Sjedište: Avenija Gojka Šuška 1, 10040 Zagreb
E-mail:strukovnaudrugakriminalista@krim.hr
IBAN: HR5423600001101791164

O nama


Dana 07. 05. 2004. godine osnovana je i otada djeluje Strukovna udruga kriminalista. Članovi Udruge primarno su kriminalisti i diplomirani kriminalisti. Na posljednjoj izbornoj sjednici Skupštine održanoj dana 05. travnja 2014. godine u Selcu za predsjednika Udruge ponovo je izabran prof. dr. sc. Duško Modly, a za zamjenika predsjednika izabran je Darko Majstorović dipl. krim. Za izvršenog dopredsjednika izabran je Davor Posilović, univ. spec. crim. Za predsjednicu Nadzornog odbora izabrana je Ines Češnjaj dipl.krim. a za predsjednika Suda časti Dejan Pintarić dipl. krim.

Sjedište Udruge je u Zagrebu, u prostorima Policijske akademije, Av. Gojka Šuška 1.

Strukovna udruga kriminalista osnovana je s ciljem:
- pomaganja u stručnom osposobljavanju i usavršavanju kriminalista i njihovog pozicioniranja u državnoj službi te pravnim i fizičkim subjektima koji se bave poslovima sigurnosti,
- promicanja kriminalističke struke i sigurnosne kulture i njihovog predstavljanja javnosti,
- ostvarivanja profesionalne komunikacije među kriminalistima,
- pomaganja u nastavnom, znanstvenom i stručnom radu učilišta na kojima se izučavaju kriminalističke znanosti,
- davanja stručnog doprinosa u borbi protiv svih oblika kriminaliteta a posebice u borbi protiv suvremenog terorizma i organiziranog kriminaliteta.
- njegovanje i razvitak etike kriminalističke struke
- njegovanje tradicije kriminalističke znanosti

Strukovna udruga kriminalista je neprofitna udruga građana i okuplja kriminaliste i diplomirane kriminaliste radi ispunjenja zajedničkih ciljeva koji se prvenstveno odnose na promicanje, njegovanje i zaštitu kriminalističke struke. Međusobnim povezivanjem na ovaj način pospješuje se i unapređuje profesionalna komunikacija.

Ostvarivanje temeljnog cilja moguće je jedino na način da se kriminalističkoj znanosti prida mjesto koje joj i pripada. U trendu stalnog porasta kriminaliteta i rasta opće nesigurnosti građana ova Udruga usmjerava svoje ciljeve i djelatnosti na postizanja većeg stupnja sigurnosti i zaštite Republike Hrvatske i njenih građana. Ova Udruga pokušava dati svoj doprinos u borbi protiv svih oblika kriminaliteta, a posebice u borbi protiv suvremenih oblika kriminaliteta tako što okuplja eminentne stručnjake iz svih područja kojima se kriminalistička struka bavi.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge odnose se na tri stvari: okupljanje, suradnju i organizaciju - kako znanstvenih i stručnih skupova tako i svih drugih oblika suradnje čiji je predmet rada u svezi sa kriminalističkom strukom i znanošću. Izrazito je značajno što se ovom vrstom rada omogućava artikulacija općih stavova, mišljenja i savjeta u svezi sa odlučnim pitanjima za kriminalističku struku i znanost.